English Spot

Jazyková škola a překlady ze Šumperka

Individuální výuka

Nabízíme také individuální výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Na rozdíl od skupinových kurzů zde student platí pouze za realizované lekce. Nepřeplácí za zmeškané hodiny (např. z důvodů nemoci či pracovního zaneprázdnění), pokud je lekce včas odvolána. Kurzovné lze hradit zpětně (absolvované lekce za dohodnuté období) nebo dopředu na dohodnutý počet lekcí.

Výhodou této formy studia je, že lekce jsou šité na míru potřebám studenta; jeho požadavkům se podřizuje:

  • délka lekcí (nejčastěji 60 min)
  • tempo a frekvence výuky (1 x týdně i častěji)
  • termín (kdykoli během dne)
  • zaměření lekcí (konverzace, gramatika a slovní zásoba, příprava k maturitě, FCE apod.)
  • volba lektora (rodilý mluvčí, český lektor nebo kombinovaná výuka)
  • místo konání výuky (naše učebny, pracoviště klienta)