English Spot

Jazyková škola a překlady ze Šumperka

Jazyková škola

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Nabízíme také individuální výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny. Na rozdíl od skupinových kurzů zde student platí pouze za realizované lekce. Nepřeplácí za zmeškané hodiny (např. z důvodů nemoci či pracovního zaneprázdnění), pokud je lekce včas odvolána. Kurzovné lze hradit zpětně (absolvované lekce za dohodnuté období) nebo dopředu na dohodnutý počet lekcí.

Výhodou této formy studia je, že lekce jsou šité na míru potřebám studenta; jeho požadavkům se podřizuje:

 • délka lekcí (nejčastěji 60 min)
 • tempo a frekvence výuky (1 x týdně i častěji)
 • termín (kdykoli během dne)
 • zaměření lekcí (konverzace, gramatika a slovní zásoba, příprava k maturitě, FCE apod.)
 • volba lektora (rodilý mluvčí, český lektor nebo kombinovaná výuka)
 • místo konání výuky (naše učebny, pracoviště klienta)

FIREMNÍ VÝUKA

Pro firmy v Šumperku a okolí nabízíme na míru šité výukové programy v prostorách zadavatele nebo v našich vlastních učebnách. Jsme velmi flexibilní pokud jde o termíny a frekvenci výuky. Cílem je vyjít maximálně vstříc potřebám zákazníka a realizovat efektivní výuku na profesionální úrovni.

Nabízíme kurzy na všech úrovních pokročilosti (vč. Business English), s českými lektory i rodilými mluvčími.

V rámci balíčku firemní výuky nabízíme ZDARMA:

 • úvodní jazykový audit (posouzení pokročilosti jednotlivých studentů, navržení vhodného studijního programu, rozdělení studentů do skupin podle zaměření kurzu a pokročilosti)
 • monitoring průběhu výuky (třídní knihy obsahující údaje o docházce a náplni lekcí)
 • průběžné a závěrečné evaluace pokroku studentů formou testů či ústního hodnocení lektorů

Reference

 • TDK Electronics s.r.o., Šumperk
 • DORMER PRAMET s.r.o., Šumperk
 • SUMMA s.r.o., Šumperk
 • ELZACO, s.r.o. Šumperk
 • OP Papírna s.r.o., Olšany
 • SHM, s.r.o., Šumperk
 • PLATIT a.s., Šumperk
 • MACTE s.r.o., Šumperk
 • CERAMTEC Czech Republic s.r.o., Šumperk
 • ADDICO GROUP s.r.o., Šumperk
 • CPKP Severní Morava, Šumperk
 • GENERI s.r.o., Šumperk
 • INTERCOLOR a.s., Červená Voda

KURZY PRO VEŘEJNOST

Naše kurzy se konají  v dobře vybavených jazykových učebnách v sídle JŠ na Zábřežské 20 v Šumperku. K dispozici je parkování přímo ve dvoře u budovy.

Za pěkného počasí se lekce mohou konat i na krásné zahradě za budovou školy.  Výuka probíhá vždy v malých skupinkách  (do 7 studentů), čímž dosahujeme potřebné intenzity a efektivity učení. V malých skupinách panuje přátelská a otevřená atmosféra, studenti bez ostychu a přirozeně komunikují a rozvíjí své znalosti cizího jazyka. Důraz je vždy kladen na aktivní komunikaci.

Kurzy se konají v odpoledních a podvečerních hodinách, standardně v blocích 15:15-16:45 a 17-18:30 hod. Nejběžnější formát je 1 x týdně.

Naše kurzy vedou kvalifikovaní a zkušení čeští, britští a američtí lektoři. Výuka je monitorována formou záznamů v třídních knihách, zájemcům na konci roku vystavíme certifikát o absolvování kurzu.

Otevíráme kurzy na všech úrovních pokročilosti od úplných začátečníků, přes falešné začátečníky až po velmi pokročilé studenty. Kurzy na nižších úrovních vedou čeští lektoři, některé pokročilejší a konverzační skupiny vyučují rodilí mluvčí.

Kurzy probíhají ve dvou pololetích v období říjen – červen, každé sestává ze 16 lekcí (90 min).