English Spot

Jazyková škola a překlady ze Šumperka

Kurzy pro veřejnost

Naše kurzy se konají  v dobře vybavených jazykových učebnách v sídle JŠ na Zábřežské 20 v Šumperku. K dispozici je parkování přímo ve dvoře u budovy.

Za pěkného počasí se lekce mohou konat i na krásné zahradě za budovou školy.  Výuka probíhá vždy v malých skupinkách  (do 7 studentů), čímž dosahujeme potřebné intenzity a efektivity učení. V malých skupinách panuje přátelská a otevřená atmosféra, studenti bez ostychu a přirozeně komunikují a rozvíjí své znalosti cizího jazyka. Důraz je vždy kladen na aktivní komunikaci.

Kurzy se konají v odpoledních a podvečerních hodinách, standardně v blocích 15:15-16:45 a 17-18:30 hod. Nejběžnější formát je 1 x týdně.

Naše kurzy vedou kvalifikovaní a zkušení čeští, britští a američtí lektoři. Výuka je monitorována formou záznamů v třídních knihách, zájemcům na konci roku vystavíme certifikát o absolvování kurzu.

Otevíráme kurzy na všech úrovních pokročilosti od úplných začátečníků, přes falešné začátečníky až po velmi pokročilé studenty. Kurzy na nižších úrovních vedou čeští lektoři, některé pokročilejší a konverzační skupiny vyučují rodilí mluvčí.

Kurzy probíhají ve dvou pololetích v období říjen – červen, každé sestává ze 16 lekcí (90 min). Základní sazba za pololetí běžného kurzu angličtiny je 2.960,- Kč (český lektor) nebo 3.360,- Kč (rodilý mluvčí). U ostatních jazyků mohou být sazby odlišné. Ceny jsou včetně dph.